MSX Datapack wiki化計画

Appendix A.12 トークン順の中間コード一覧

※
※ このページは書きかけです。以下の可能性があります。
※ ・誤字、脱字等のチェックをおこなっていません。
※ ・テキスト、表などフォーマットがされていない。
※ ・画像が抜けている。
※
81 END AC DEFINT D7 CMD FF86 ABS
82 FOR AD DEFSNG D8 LOCATE FF87 SQR
83 NEXT AE DEFDBL D9 TO FF88 RND
84 DATA AF LINE DA THEN FF89 SIN
85 INPUT B0 OPEN DB TAB( FF8A LOG
86 DIM B1 FIELD DC STEP FF8B EXP
87 READ B2 GET DD USR FF8C COS
88 LET B3 PUT DE FN FF8D TAN
89 GOTO B4 CLOSE DF SPC( FF8E ATN
8A RUN B5 LOAD E0 NOT FF8F FRE
8B IF B6 MERGE E1 ERL FF90 INP
8C RESTORE B7 FILES E2 ERR FF91 POS
8D GOSUB B8 LSET E3 STRING$FF92 LEN
8E RETURN B9 RSET E4 USING FF93 STR$
3A8F REM BA SAVE E5 INSTR FF94 VAL
90 STOP BB LFILES 3A8FE6 ' FF95 ASC
91 PRINT BC CIRCLE E7 VARPTR FF96 CHR$
92 CLEAR BD COLOR E8 CSRLIN FF97 PEEK
93 LIST BE DRAW E9 ATTR$ FF98 VPEEK
94 NEW BF PAINT EA DSKI$ FF99 SPACE$
95 ON C0 BEEP EB OFF FF9A OCT$
96 WAIT C1 PLAY EC INKEY$ FF9B HEX$
97 DEF C2 PSET ED POINT FF9C LPOS
98 POKE C3 PRESET EE > FF9D BIN$
99 CONT C4 SOUND EF = FF9E CINT
9A CSAVE C5 SCREEN F0 < FF9F CSNG
9B CLOAD C6 VPOKE F1 + FFA0 CDBL
9C OUT C7 SPRITE F2 - FFA1 FIX
9D LPRINT C8 VDP F3 * FFA2 STICK
9E LLIST C9 BASE F4 / FFA3 STRIG
9F CLS CA CALL F5 ^ FFA4 PDL
A0 WIDTH CB TIME F6 AND FFA5 PAD
3AA1 ELSE CC KEY F7 OR FFA6 DSKF
A2 TRON CD MAX F8 XOR FFA7 FPOS
A3 TROFF CE MOTOR F9 EQV FFA8 CVI
A4 SWAP CF BLOAD FA IMP FFA9 CVS
A5 ERASE D0 BSAVE FB MOD FFAA CVD
A6 ERROR D1 DSKO$ FC \ FFAB EOF
A7 RESUME D2 SET FF81 LEFT$ FFAC LOC
A8 DELETE D3 NAME FF82 RIGHT$ FFAD LOF
A9 AUTO D4 KILL FF83 MID$ FFAE MKI$
AA RENUM D5 IPL FF84 SGN FFAF MKS$
AB DEFSTR D6 COPY FF85 INT FFB0 MKD$